บริษัท ไพฑูรย์กล่องกระดาษ จำกัด
ผลิตเกี่ยวกับกล่องกระดาษลูกฟูกและแผ่นกระดาษลูกฟูก
สวัสดิการ
เบี้ยขยัน โบนัส สวัสดิการประกันสังคม ชุดฟอร์มบริษัท รถรับส่งพนักงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไพฑูรย์กล่องกระดาษ จำกัด
15/4 ม.6 74000