บริษัท ไมกิ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท ไมกิ (ไทยแลนด์) จำกัด เปิดดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2539 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับติดตั้ง ซ่อมแซม และจำหน่ายอะไหล่เครื่องฉีดพลาสติก ยี่ห้อ " MEIKI "
สวัสดิการ
- โบนัส - ค่าล่วงเวลา - ประกันสังคม - ประกันสุขภาพ นอกเหนือจากประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไมกิ (ไทยแลนด์) จำกัด
78/6 อาคารเจเอสที ชั้น 3 ห้อง 3 บี หมู่ 7 ถนนกิ่งแก้ว
ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ใช้งานแผนที่