บริษัท สินทรา กรุ๊ป จำกัด
บรรทุกตู้คอนเทรนเนอร์งานขนส่ง
สวัสดิการ
ตามกฎหมายมีที่พักอาศัยฟรี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท สินทรา กรุ๊ป จำกัด
3/1 ถนนไอซีดี 10520