บริษัท ช.เกษตรรุ่งเรือง จำกัด
- ผลิตสุกรขุนสุกรพันธุ์ 4,500 แม่ - ตัดแต่งชิ้นส่วนสุกรชำแหละ
สวัสดิการ
- บ้านพักแล้วแต่กรณี
ติดต่อ
บริษัท ช.เกษตรรุ่งเรือง จำกัด
150 หมู่ 1
ตำบลท่าไร่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000