- ผลิตสุกรขุนสุกรพันธุ์ 4,500 แม่
- ตัดแต่งชิ้นส่วนสุกรชำแหละ
สวัสดิการ
  • - บ้านพักแล้วแต่กรณี
ติดต่อ
บริษัท ช.เกษตรรุ่งเรือง จำกัด
150 หมู่ 1
ตำบลท่าไร่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์: 075-347-230 มือถือ 083-635-5698, 099-328-6741
แฟกซ์: 075-347-230