บริษัท คอสโก้ ชิปปิ้ง ไลน์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ตัวแทนขนส่งสินค้าทางทะเล
สวัสดิการ
 • 1.โบนัสประจำปี (ตามผลงานและผลประกอบการ)
 • 2.ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามผลงานและผลประกอบการ)
 • 3.วันหยุดพักผ่อนประจำปี / เพิ่มจำนวนวันตามอายุงาน
 • 4.เบี้ยเลี้ยง
 • 5.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 6.ประกันสังคม
 • 7.ชุดยูนิฟอร์ม
 • 8.ประกันอุบัติเหตุ (เฉพาะตำแหน่งงาน)
 • 9.ค่าโทรศัพท์ (เฉพาะตำแหน่งงาน)
 • 10.ค่าน้ำมันรถ (เฉพาะตำแหน่งงาน)
 • 11.ค่า Incentive
 • 12.เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ (บิดา,มารดา,บุตร)
 • 13.เงินช่วยเหลืองานแต่งงานพนักงาน
 • 14.ตรวจสุขภาพประจำปี
 • 15.ค่ารักษาพยาบาล
 • 16.กิจกรรมสังสรรค์ประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท คอสโก้ ชิปปิ้ง ไลน์ (ไทยแลนด์) จำกัด
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 25 (ยูนิต1-8) ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เว็บไซต์: www.cosnam.com
วิธีการเดินทาง
 • รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานี สามย่าน
 • รถไฟฟ้า BTS สถานี ศาลาแดง
ใช้งานแผนที่