JobThai
บริษัท คอสโก้ ชิปปิ้ง ไลน์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ตัวแทนขนส่งสินค้าทางทะเล
สวัสดิการ
1.โบนัสประจำปี (ตามผลงานและผลประกอบการ) 2.ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามผลงานและผลประกอบการ) 3.วันหยุดพักผ่อนประจำปี, เพิ่มจำนวนวันตามอายุงาน 4.เบี้ยเลี้ยง 5.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 6.ประกันสังคม 7.ชุดยูนิฟอร์ม 8.ประกันอุบัติเหตุ (เฉพาะตำแหน่งงาน) 9.ค่าโทรศัพท์ (เฉพาะตำแหน่งงาน) 10.ค่าน้ำมันรถ (เฉพาะตำแหน่งงาน) 11.ค่า Incentive 12.เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ (บิดา,มารดา,บุตร) 13.เงินช่วยเหลืองานแต่งงานพนักงาน 14.ตรวจสุขภาพประจำปี 15.ค่ารักษาพยาบาล 16.กิจกรรมสังสรรค์ประจำปี
ติดต่อ
บริษัท คอสโก้ ชิปปิ้ง ไลน์ (ไทยแลนด์) จำกัด
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 25 (ยูนิต1-8) ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
วิธีการเดินทาง
รถไฟฟ้า MRT สถานี สามย่าน รถไฟฟ้า BTS สถานี ศาลาแดง