JobThai
Srithaisuperware Public Co., Ltd.
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลาสติก (เมลามีน)ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน มาเป็นระยะเวลา 52 ปี และส่งออกมากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก
สวัสดิการ
- โบนัส - ประกันสังคม - หอพักฟรี - เบี้ยขยัน - ค่ากะ - ค่าสภาพงาน - เงินจูงใจ - รางวัลอายุงานนาน - เงินช่วยเหลืองานศพสมาชิกในครอบครัว - เงินช่วยเหลืองานสมรส - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
zero position th
ติดต่อ
Srithaisuperware Public Co., Ltd.
335 ม.6 ถ.ราชสีมา-โชคชัย เขตอุตสาหกรรมสุรนารี
ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
เว็บไซต์: www.srithaisuperware.com