บริษัท อู่ทวีผล จำกัด
ดำเนินกิจการเคาะพ่นสีรถยนต์ทุกชนิด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 (รวมเวลา 42 ปี)
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - โบนัสสิ้นปี - ชุดพนักงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อู่ทวีผล จำกัด
49 ม.3 ถ.เพชรเกษม
ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
ใช้งานแผนที่