บริษัท อินสทรูเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท อินสทรูเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านวิศวกรรมที่มีความพร้อมทั้งด้านกำลังพลและความ ชำนาญพิเศษ สำหรับงานตรวจสอบ งานวิเคราะห์ งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และงานบำรุงรักษาเชิงแก้ไข ทางด้าน เครื่องมือทางด้าน Analyzer ด้วยระบบการจัดการที่ก้าวหน้า ทำให้บริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้กับงานด้านต่างๆ นอกจากนี้เรายังได้ปลูกฝังพนักงานให้คำนึงถึง ความปลอดภัย คุณภาพ และเทคโนโลยี เป็นหลักในการปฎิบัติงาน
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - Bonus ประจำปี - Commission
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อินสทรูเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
156 ซอยเสรีไทย 29 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
เว็บไซต์: www.instrutech.co.th
วิธีการเดินทาง
- รถประจำทางสาย 27 และ ปอ. 27
ใช้งานแผนที่