บริษัท เซน เทคโนโลยี จำกัด
งานด้าน Broadcasting System Integrator
- ระบบ Playout, Automation TV, MAM
- ระบบในห้อง Master Control Room
- ระบบ Compression and Encryption
- ระบบ RF Transmission, Satellite , Terrestrial
- งาน Turnkey สถานี TV
สวัสดิการ
  • โบนัส
  • ประกันสังคม
  • ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ
  • ค่ารักษาพยาบาล
  • เบี้ยเลี้ยง
  • ท่องเที่ยว ประจำปี
  • สวัสดิการอื่นๆ
ติดต่อ
บริษัท เซน เทคโนโลยี จำกัด
2521/42 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
เว็บไซต์: www.zsentech.co.th
ใช้งานแผนที่