บริษัท เซน เทคโนโลยี จำกัด
งานโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการสื่อสารโทรคมนาคม งานโครงสร้างพื้นฐาน ด้านไฟฟ้า
สวัสดิการ
 • โบนัส
 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • เบี้ยเลี้ยง
 • ท่องเที่ยว ประจำปี
 • สวัสดิการอื่นๆ
 • ค่าโทรศัพท์ (ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ)
 • ค่าใบ กว. (สำหรับตำแหน่งวิศวกรประจำโครงการ)
 • ติดต่อ
  บริษัท เซน เทคโนโลยี จำกัด
  2521/42 ถนนลาดพร้าว
  แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
  เว็บไซต์: http://www.zsentech.co.th
  ใช้งานแผนที่