บริษัท เอ็ม ที อาร์ (ประเทศไทย) จำกัด
Established in 1991, MTR (Thailand) Co., Ltd is one of leading engineering companies in Thailand and represents top quality products of the world’s leading manufacturers from USA and Europe. The company’s product sales activities are in the fields of Oil, Gas & Petrochemical industries. Our products are Mechanical & Field Instrument for hazardous liquid transfer, piping, storage tanks & offshore application
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอ็ม ที อาร์ (ประเทศไทย) จำกัด
28/8 หมู่ 2 ถนนกาญจนาภิเษก
แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
เว็บไซต์: www.mtrth.com