บริษัท สยามฟูโกกุ จำกัด
บริษัท สยามฟูโกกุ จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ประเภทยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ อันดับต้นๆของประเทศไทย ทั้งส่งออกต่างประเทศและภายในประเทศ และบริษัท ยังได้การรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO/TS16949 และ ISO/14001 ซึ่งขณะนี้ต้องการผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงาน โดยได้เปิดรับพนักงานในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
สวัสดิการ
  • 1.ชุดยูนิฟอร์มประจำปีและเสื้อ safety
  • 2.จัดงานเลี้ยงปีใหม่,กีฬาสี,ท่องเที่ยวประจำปี
  • 3.ค่าครองชีพ,ค่ายานพาหนะ,ค่าอาหาร
  • 4.สวัสดิการเงินกู้ยืมบริษัทสำหรับพนักงาน
  • 5.กองทุนสำลองเลี้ยงชีพ
  • 6.ค่ารักษาพยาบาล (ทำฟัน)
  • 7.เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร
  • 8.เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต
  • 9.เงินกรณีพนักงานสมรส
  • 10.โบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท สยามฟูโกกุ จำกัด
157 หมู่ 16 ถ.เทพารักษ์
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ใช้งานแผนที่