บริษัท สยามฟูโกกุ จำกัด
บริษัท สยามฟูโกกุ จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ประเภทยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ อันดับต้นๆของประเทศไทย ทั้งส่งออกต่างประเทศและภายในประเทศ และบริษัท ยังได้การรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO/TS16949 และ ISO/14001 ซึ่งขณะนี้ต้องการผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงาน โดยได้เปิดรับพนักงานในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
สวัสดิการ
1.ชุดยูนิฟอร์มประจำปีและเสื้อ safety 2.จัดงานเลี้ยงปีใหม่,กีฬาสี,ท่องเที่ยวประจำปี 3.ค่าครองชีพ,ค่ายานพาหนะ,ค่าอาหาร 4.สวัสดิการเงินกู้ยืมบริษัทสำหรับพนักงาน 5.กองทุนสำลองเลี้ยงชีพ 6.ค่ารักษาพยาบาล (ทำฟัน) 7.เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร 8.เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต 9.เงินกรณีพนักงานสมรส 10.โบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท สยามฟูโกกุ จำกัด
157 หมู่ 16 ถ.เทพารักษ์
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ใช้งานแผนที่