โรงเรียนสอนเสริมบ้านวิชาการ
โรงเรียนสอนเสริมบ้านวิชาการ เปิดดำเนินการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2548 โดยในขณะนั้นใช้ชื่อโรงเรียนว่า ” บ้านวิชาการ ผู้นำ และจริยธรรม ” เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อโรงเรียนเป็น "บ้านวิชาการ" เพื่อให้ง่ายต่อการเรียกชื่อและการจำ หลังจากเปิดดำเนินการมาได้ประมาณ 18 เดือน โรงเรียนมีจำนวนนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ มาสมัครเรียนเป็นจำนวนมาก จึงได้ดำเนินการเสนอเรื่องขอรับใบอนุญาตจัดตั้งเป็นโรงเรียนกวดวิชาที่สมบูรณ์ต่อสำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดปทุมธานี และได้รับใบอนุญาตดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยภายในเดือนมีนาคม 2550 ภายใต้ชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนสอนเสริมบ้านวิชาการ โรงเรียนสอนเสริมบ้านวิชาการ เปิดสอนพิเศษ ภาค EP และภาค ปกติ คอร์สเรียนล่วงหน้า และ คอร์สติวเข้มเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อในระดับ ม.1 และ ม.4 ในรายวิชา วิทยศาสตร์(ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ) คณิต อังกฤษ ภาษาไทย สังคม และเปิดสอนคอร์สดนตรี เปียโน และ ไวโอลีน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถไปสอบวัดระดับความรู้ได้
There are currently no positions available.
Contacts
โรงเรียนสอนเสริมบ้านวิชาการ
51/113 ซอยเอกทักษิณ 2 หมู่บ้านเมืองเอก
ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
See Map