บริษัท เพิร์ลรีลตี้ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
กลุ่มโรงแรมพินเคิล มีทั้งหมด 5 โรงแรม (พัทยา,ลุมพินี, สุขุมวิท, สมุย, สตูล และเกาะเต่า กำลังดำเนินการเปิดเร็วๆนี้
สวัสดิการ
เป็นธุรกิจโรงแรม มีการันตีเซอร์วิสชาร์จ , มีค่าครองชีพ , ค่าอายุงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เพิร์ลรีลตี้ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
อาคาร ylc ชั้น 2 142 ถ.พระราม 9 10320
เว็บไซต์: www.pinnaclehotels.com
ใช้งานแผนที่