ผลิตงานแม่พิมพ์
สวัสดิการ
 • เงินเดือน
 • เบี้ยขยัน
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • รถรับ - ส่ง
 • O.T.
 • โบนัส
 • กองทุนเงินทดแทน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การตรวจสุขภาพทุกปี
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  บริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  18 ม.10 อาคาร 6 12120
  เว็บไซต์: www.saleeind.com