บริษัท ยูรีโคท-ไทย จำกัด
ด้วยประสบการณ์มากกว่า 17 ปี ในการจัดจำหน่ายวัตถุดิบให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมสี สีเคลือบ หมึกพิมพ์ พลาสติก อาหาร ผลิตภัณฑ์สำหรับการดูแลสุขภาพอนามัยและอุตสาหกรรมอื่นๆอีกมากมาย จึงทำให้บริษัท ยูรีโคท-ไทย จำกัด เป็นหนึ่งในผู้จัดจำหน่ายสินค้าที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพทั้งในด้านบริการและผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้บริษัทฯยังมีการขยายฐานธุรกิจทั่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
สวัสดิการ
ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก นอกจากจะได้โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่แล้ว บริษัทฯ ได้จัดสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการที่เทียบเท่าบริษัทชั้นนำ ดังนี้ •วันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (เวลาทำงาน 8.00 น. – 17.00 น.) •การประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ (ผู้ป่วยนอก และ ผู้ป่วยใน) •การตรวจสุขภาพประจำปี •วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6 – 12 วัน (ตามอายุงาน) •สิทธิการลาต่างๆ ตามกฎหมายแรงงานกำหนด •เงินช่วยเหลือพนักงาน เช่น การสมรส การคลอดบุตร •การอบรมและพัฒนาความรู้ ความสามารถให้กับบุคลากร •โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ) •กิจกรรมสันทนาการประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ยูรีโคท-ไทย จำกัด
2/2 ถนนหลวงแพ่ง 10520
เว็บไซต์: www.urekotethai.com
ใช้งานแผนที่