บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด
ซีพี เฟรชมาร์ท เราคือผู้นำในธุรกิจร้านค้าปลีกผลิตภัณฑ์อาหาร ภายใต้เครื่องหมายการค้า CP ที่มุ่งเน้นคุณภาพ สด สะอาด ปลอดภัย และทันสมัย ในเครือบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF ด้วยบริการที่เป็นมิตร สะดวกซื้อ ใกล้บ้านท่าน
สวัสดิการ
1. ค่าล่วงเวลา, ค่ากะ, ค่าอาหาร และ ค่ายืนเครื่อง 2. ค่ารักษาพยาบาลประจำปีส่วนตัวและครอบครัว 3. ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 4. โบนัสประจำทุกปี 5. ปรับเงินเดือนทุกปี 6. เบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานนอกสถานที่ 7. ประกันอุบัติเหตุ 8. สวัสดิการเงินยืม 9. เงินช่วยเหลือมรณกรรมครอบครัว 10. สวัสดิการของเยี่ยมไข้ 11. เงินช่วยเหลือประสบภัยพิบัติ 12. เงินช่วยเหลือปฏิบัติงานประจำต่างจังหวัด 13. โอกาสเรียนรู้และฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด
252/115-116 อาคารเมืองไทย-ภัทร 2 ชั้น 22 ถนนรัชดาภิเษก 10310
เว็บไซต์: www.cpfreshmartshop.com
ใช้งานแผนที่