บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด
ซีพี เฟรชมาร์ท เราคือผู้นำในธุรกิจร้านค้าปลีกผลิตภัณฑ์อาหาร ภายใต้เครื่องหมายการค้า CP ที่มุ่งเน้นคุณภาพ สด สะอาด ปลอดภัย และทันสมัย ในเครือบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF ด้วยบริการที่เป็นมิตร สะดวกซื้อ ใกล้บ้านท่าน
สวัสดิการ
 • 1. ค่าล่วงเวลา, ค่ากะ, ค่าอาหาร และ ค่ายืนเครื่อง
 • 2. ค่ารักษาพยาบาลประจำปีส่วนตัวและครอบครัว
 • 3. ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
 • 4. โบนัสประจำทุกปี
 • 5. ปรับเงินเดือนทุกปี
 • 6. เบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานนอกสถานที่
 • 7. ประกันอุบัติเหตุ
 • 8. สวัสดิการเงินยืม
 • 9. เงินช่วยเหลือมรณกรรมครอบครัว
 • 10. สวัสดิการของเยี่ยมไข้
 • 11. เงินช่วยเหลือประสบภัยพิบัติ
 • 12. เงินช่วยเหลือปฏิบัติงานประจำต่างจังหวัด
 • 13. โอกาสเรียนรู้และฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด
252/115-116 อาคารเมืองไทย-ภัทร 2 ชั้น 22 ถนนรัชดาภิเษก 10310
เว็บไซต์: www.cpfreshmartshop.com
ใช้งานแผนที่