เครืออินเตอร์เซอร์วิสกรุ๊ป
ดำเนินงานด้านสายงานวิศวกรรมทุกประเภท (งานเชื่อม งานโครงสร้าง งานปูน งานไม้ งานไฟฟ้า ติดตั้งกล้องวงจรปิด ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ) และงานผลิตวัสดุทดแทนธรรมชาติ (งานบ้านดิน บ้านไม้ งานจากไม้ฝาเฌอร่า ศาลา)
Benefits
- เบี้ยขยันเพิ่มทวีคูณ - โบนัสปีละ 4 ครั้ง - โอที
There are currently no positions available.
Contacts
เครืออินเตอร์เซอร์วิสกรุ๊ป
44 ม.13 15220
See Map