บริษัท ฟีเชอร์ เคมีคัล จำกัด
แบ่งบรรจุและผลิตเคมีภัณฑ์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด
สวัสดิการ
ค่าจ้าง โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ฟีเชอร์ เคมีคัล จำกัด
203/7 หมู่1 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย 11110