TAI-EARN PLASTICS LTD. PART.
เปิดดำเนินการนานก่วา 10 ปีดำเนินธุรกิจรับฉีดงานพลาสติกหลากหลายชนิด เช่น ชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศและชิ้นส่วนหุ่นยนต์ของเด็กเล่นฯลฯ
สวัสดิการ
  • 1.รถรับ-ส่ง
  • 2.เบี้ยขยัน
  • 4.OT.วันละ 3 ชั่วโมง
  • 5.ค่ากะ
  • 6.ประกันสังคม
  • 7.โบนัสปรายปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
TAI-EARN PLASTICS LTD. PART.
261/27-28 ม.2 10560