บริษัท ไทย อินทิเกรท (1973) จำกัด
1.รับพนักงานบัญชี 2.พนักงาน Stock
สวัสดิการ
- เงินเดือนประจำ - โบนัส - ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไทย อินทิเกรท (1973) จำกัด
599/52 ถ.รัชดาภิเษก 10900
ใช้งานแผนที่