บริษัท ไทยซินโตโกเกียว จำกัด(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่นในเครือบริษัท ซินโต จำกัดประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้นำและผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมโรงหล่อมากว่า 60 ปี) ก่อตั้งและดำเนินธุรกิจกิจในประเทศไทย มากว่า 18 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ 2539 ในด้านการผลิต จำหน่าย ให้บริการติดตั้ง ซ่อมบำรุงรักษา เครื่องขัดผิวโลหะ เครื่องหล่อหลอมโลหะ พร้อมอะไหล่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่อง ตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008 ทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์ และวันเสาร์เฉพาะวันที่บริษัทกำหนดให้เป็นวันทำงาน(8.30-17.15)
สวัสดิการ
 • 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 2. ค่าอาหารรายวัน
 • 3. ค่าบ้านพักรายเดือน
 • 4. ค่าโทรศัพท์
 • 5. ค่าตำแหน่ง
 • 6. รถรับส่งพนักงาน
 • 7. กองทุนประกันสังคม
 • 8. กองทุนเงินทดแทน
 • 9. ชุดฟอร์มพนักงาน
 • 10.เบี้ยขยัน
 • 11.โบนัส
 • 12.ประกันอุบัติเหตุ
 • 13.ประกันสุขภาพ
 • 14.ฝึกอบรมพัฒนา
 • 15.จัดนำเที่ยวประจำปี
ติดต่อ
บริษัท ไทยซินโตโกเกียว จำกัด
44 หมู่ 4 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ 2
ตำบลบ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
เว็บไซต์: www.thaisinto.co.th