บริษัท ไทยซินโตโกเกียว จำกัด(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่นในเครือบริษัท ซินโต จำกัดประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้นำและผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมโรงหล่อมากว่า 60 ปี) ก่อตั้งและดำเนินธุรกิจกิจในประเทศไทย มากว่า 18 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ 2539 ในด้านการผลิต จำหน่าย ให้บริการติดตั้ง ซ่อมบำรุงรักษา เครื่องขัดผิวโลหะ เครื่องหล่อหลอมโลหะ พร้อมอะไหล่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่อง ตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008 ทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์ และวันเสาร์เฉพาะวันที่บริษัทกำหนดให้เป็นวันทำงาน(8.30-17.15)
สวัสดิการ
1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2. ค่าอาหารรายวัน 3. ค่าบ้านพักรายเดือน 4. ค่าโทรศัพท์ 5. ค่าตำแหน่ง 6. รถรับส่งพนักงาน 7. กองทุนประกันสังคม 8. กองทุนเงินทดแทน 9. ชุดฟอร์มพนักงาน 10.เบี้ยขยัน 11.โบนัส 12.ประกันอุบัติเหตุ 13.ประกันสุขภาพ 14.ฝึกอบรมพัฒนา 15.จัดนำเที่ยวประจำปี
ติดต่อ
บริษัท ไทยซินโตโกเกียว จำกัด
44 หมู่ 4 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ 2
ตำบลบ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
เว็บไซต์: http://www.thaisinto.co.th