บริษัท ไทย ริห์ติง โคทติ้ง เทคโนโลยี จำกัด
ผลิตติดตั้งตู้อบพ้นสีรถ
สวัสดิการ
โบนัส ประกันสังคม รถรับส่ง ชุดยูนิฟร์อม เงินวันเกิด เบี้ยเลี้ยงออกไซด์งาน เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร เงินช่วยเหลือกรณีแต่งงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไทย ริห์ติง โคทติ้ง เทคโนโลยี จำกัด
289 ม. 6 ถ.เมืองใหม่บางพลี 10540