บริษัท บุ๋นเฮง แมนูแฟคเชอเรอร์ จำกัด
ผลิตและจำหน่าย รถน้ำดับเพลิง รถอัดขยะ รถกระบะเทท้าย และรถอื่นๆตามลูกค้ากำหนด
สวัสดิการ
  • ค่าที่พัก
  • ค่าโทรศัพท์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท บุ๋นเฮง แมนูแฟคเชอเรอร์ จำกัด
7/1 หมู่ 1 20140
ใช้งานแผนที่