บริษัท บุ๋นเฮง แมนูแฟคเชอเรอร์ จำกัด
ผลิตและจำหน่าย รถน้ำดับเพลิง รถอัดขยะ รถกระบะเทท้าย และรถอื่นๆตามลูกค้ากำหนด
สวัสดิการ
 • ค่าที่พัก
 • ค่าโทรศัพท์
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  บริษัท บุ๋นเฮง แมนูแฟคเชอเรอร์ จำกัด
  7/1 หมู่ 1 20140
  ใช้งานแผนที่