บริษัท สิริวัฒนา อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัทเราเปิดดำเนินการมาไม่ต่ำกว่า 8 ปี งานของเราคือ งานวิจัยโครงการต่างๆ งานออกแบบ ทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ ให้กับหน่วยงานราชการทุกกระทรวง และ OTOP ทั่วประเทศ
สวัสดิการ
ตามที่กฎหมายกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท สิริวัฒนา อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
513/93 ซอยเจริญกรุง 107 แยก 31 ถนนเจริญกรุง
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
ใช้งานแผนที่