บริษัท เอ-เทค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
งานรับเหมาก่อสร้าง, งานตกแต่งภายใน, งานเฟอร์นิเจอร์ ลูกค้าในกลุ่มห้างสรรพสินค้า และกลุ่มเรสเทอรองตส์ อาคาร โรงงานฯลฯ
สวัสดิการ
ต่อรองตอนสัมภาษณ์งาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอ-เทค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
74 หมู่บ้านธันยบดี
ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
ใช้งานแผนที่