ดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ศูนย์หอพักขนาดใหญ่ อาคารชุด บ้านเดี่ยว คอนโดมิเนี่ยม ตลาดประตูน้ำ
สวัสดิการ
ที่พัก, เงินพิเศษ, โบนัสประจำปี, ประกันชีวิต และตามกฎหมายกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ซีทีที เรียล เอสเตท จำกัด
ศูนย์หอพักตักสิลานคร 115 หมู่ 14 ถ.ถีนานนท์
ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เว็บไซต์: www.takasila.com
ใช้งานแผนที่