บริษัท เทคโซล เอนเตอร์ไพรซ์ จำกัด
บริษัทดำเนินธุรกิจการให้คำปรึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร รับออกแบบ พัฒนาและจัดหาระบบสารสนเทศ แบ่งลักษณะการทำงานออกเป็น การให้คำปรีกษา ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ ทั้งฮาร์ตแวร์ ซอฟต์แวร์ และเครือข่าย การให้บริการระบบสารสนเทศแก่ธุรกิจอื่นแบบครบวงจร ทั้งแบบจัดหาและให้เช่าระบบ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การฝึกอบรมและการพัฒนามาตรฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ความก้าวหน้าขึ้นอยู่กับผลงานและขีดความสามารถ - โบนัส ปีละ 1 ครั้ง - พิจารณาปรับเงินเดือนปีละ 2 ครั้ง - ทำงาน จันทร์ ถึง ศุกร์ 08:00-16:00 - หยุดงานตามวันหยุดราชการ - มีวันหยุดพักผ่อนประจำปี - มีสัมนาประจำปี - มีที่พักราคาถูกใกล้ที่ทำงาน - ตรวจสุขภาพประจำปี - มีการฝึกอบรมเพิ่มทักษะวิชาชีพตลอดทั้งปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เทคโซล เอนเตอร์ไพรซ์ จำกัด
301/84 หมู่บ้านรุ่งอรุณ 2 ซ.ฉลองกรุง 7
แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
เว็บไซต์: www.teksol.co.th
ใช้งานแผนที่