บริษัท เทคโซล เอนเตอร์ไพรซ์ จำกัด
บริษัทดำเนินธุรกิจการให้คำปรึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร รับออกแบบ พัฒนาและจัดหาระบบสารสนเทศ
แบ่งลักษณะการทำงานออกเป็น
การให้คำปรีกษา ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ ทั้งฮาร์ตแวร์ ซอฟต์แวร์ และเครือข่าย
การให้บริการระบบสารสนเทศแก่ธุรกิจอื่นแบบครบวงจร ทั้งแบบจัดหาและให้เช่าระบบ
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
การฝึกอบรมและการพัฒนามาตรฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
สวัสดิการ
 • - ประกันสังคม
 • - ความก้าวหน้าขึ้นอยู่กับผลงานและขีดความสามารถ
 • - โบนัส ปีละ 1 ครั้ง
 • - พิจารณาปรับเงินเดือนปีละ 2 ครั้ง
 • - ทำงาน จันทร์ ถึง ศุกร์ 08:00-16:00
 • - หยุดงานตามวันหยุดราชการ
 • - มีวันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • - มีสัมนาประจำปี
 • - มีที่พักราคาถูกใกล้ที่ทำงาน
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - มีการฝึกอบรมเพิ่มทักษะวิชาชีพตลอดทั้งปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เทคโซล เอนเตอร์ไพรซ์ จำกัด
301/84 หมู่บ้านรุ่งอรุณ 2 ซ.ฉลองกรุง 7
แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
เว็บไซต์: www.teksol.co.th
ใช้งานแผนที่