บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด
บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2547 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มลูกค้าในส่วน โรงงานอาหารสัตว์และ Integrated farm เป็นการเติมเต็มในช่องว่างของตลาดที่ขาดหายไปของกลุ่มบริษัท BIS group ที่มีชำนาญในส่วนของกลุ่มลูกค้าฟาร์มทั่วไป ในขณะเดียวกันยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในการกระจายสินค้าให้ครอบคลุมตลาดได้มากขึ้น
สวัสดิการ
 • สำนักงานปฏิบัติงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.30 น. คลังสินค้าปฏิบัติงานวันจันทร์-วันเสาร์ 08.30-17.30 น.
 • โดยมีสวัสดิการดังนี้
 • 1. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 2. ค่ารักษาพยาบาลและทันตกรรม
 • 3. ค่าเบี้ยเลี้ยง
 • 4. ประกันอุบัติเหตุ และประกันชีวิต
 • 5. ตรวจสุขภาพประจำปี
 • 6. ท่องเที่ยวประจำปี
 • 7. งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
 • 8. สวัสดิการเงินช่วยเหลือ เช่น บวช สมรส เสียชีวิต
 • 9. ที่พักพร้อมน้ำไฟฟรีสำหรับพนักงานคลังสินค้า
 • 10. โบนัสประจำปี
 • 11. ชุดยูนิฟอร์ม รองเท้า
 • 12. อื่นๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด
479 ชั้น 4 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท 11120
เว็บไซต์: www.bis-group.com