บริษัท คอร์แวค (ประเทศไทย) จำกัด
ให้บริการเกี่ยวกับระบบ Payment Solution และเครื่องรับบัตรเครดิด แก่สถาบันการเงินในประเทศ พัฒนาระบบ Payment System ให้กับสถาบันการเงิน ธนาคาร,ห้างสรรพสินค้า สถานีบริการน้ำมัน รวมทั้งให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องรับบัตรเครดิต (EDC) แบบครบวงจร
บริษัทเปิดดำเนินธุรกิจใน 3 ประเทศ คือ สิงคโปร์ มาเลเซีย และประเทศไทย
สวัสดิการ
  • - ค่าน้ำมันรถ
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันอุบัติเหตุ AIA
  • - โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท คอร์แวค (ประเทศไทย) จำกัด
230 ชั้น 14 อาคาร CS Tower
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เว็บไซต์: www.korvac.com
ใช้งานแผนที่