JobThai
บริษัท คอร์แวค (ประเทศไทย) จำกัด
ให้บริการเกี่ยวกับระบบ Payment Solution และเครื่องรับบัตรเครดิด แก่สถาบันการเงินในประเทศ พัฒนาระบบ Payment System ให้กับสถาบันการเงิน ธนาคาร,ห้างสรรพสินค้า สถานีบริการน้ำมัน รวมทั้งให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องรับบัตรเครดิต (EDC) แบบครบวงจร บริษัทเปิดดำเนินธุรกิจใน 3 ประเทศ คือ สิงคโปร์ มาเลเซีย และประเทศไทย
สวัสดิการ
- ค่าน้ำมันรถ - ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุ AIA - โบนัส
zero position th
ติดต่อ
บริษัท คอร์แวค (ประเทศไทย) จำกัด
230 ชั้น 14 อาคาร CS Tower
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เว็บไซต์: www.korvac.com