บริษัท อินเตอร์ เจเอสแอล (ประเทศไทย) จำกัด
Inter JSL (Thailand) Co., Ltd. is VMI company for LG Electronics (Thailand) Co., Ltd. Now we are expansion our business. And looking for the candidate who is high responsibility, self motivate to join and growth together.
สวัสดิการ
1. Uniform 2. Transportation Service Sriracha - Bung 3. Working from Monday - Friday 4. Meal Fee 5. Annual Leave 6 days/year 6. New Year Party and often party
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อินเตอร์ เจเอสแอล (ประเทศไทย) จำกัด
60/5 หมู่ที่ 8
ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
ใช้งานแผนที่