บรืษัทฯให้บริการด้าน Logisticsในประเทศและต่างประเทศมาเป็นเวลากว่า 30ปี บริษัทฯกำลังขยายงานจึงมีความประสงค์รับบุคลากรเพิ่ม
สวัสดิการ
  • - เงินเดือน
  • - ค่าล่วงเวลา
  • - ประกันสังคม
  • - โบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โอเมก้า โลจิสติกส์ จำกัด
โกดัง กิ่งแก้ว เลขที่ 60/14 ห้อง H-1 หมู่4 ถนนกิ่งแก้ว 10540