เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2548 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตหลังคาโพลี่คาร์บอเนต สำหรับส่งในประเทศ และต่างประเทศ
สวัสดิการ
  • - ค่าอาหาร
  • - ค่าเบี้ยขยัน และสวัสดิการอื่นๆ
  • - งานเลี้ยงปีใหม่
  • - ตรวจสุขภาพประจำปี
  • - ยูนิฟอร์ม
  • - ปรับเงินเดือนค่าจ้างประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไทยโอเรียลเต็ด โปรดักส์ จำกัด
9/4 ม.1 ถนนบ้านบึง-พานทอง
ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
เว็บไซต์: www.polytopinter.com
ใช้งานแผนที่