บริษัท ไทยมาร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับห้างสรรพสินค้า ประเภทค้าปลีก-ค้าส่ง จำหน่ายสินค้าอุปโภค (Household Product) ในรูปแบบ Modern Trade ซึ่งพร้อมที่จะตอบสนองต่อการใช้ชีวิตของคนไทย ภายใต้แนวคิด "เรายกสำเพ็งมาไว้ที่นี่" ปัจจุบันกำลังขยายสาขาทั่วประเทศ ต้องการบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ รักความก้าวหน้า และต้องการเติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับธุรกิจ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทในตำแหน่งงาน ดังนี้
สวัสดิการ
 • 1. เครื่องแบบพนักงาน
 • 2. เบี้ยขยัน
 • 3. ประกันอุบัติเหตุ
 • 4. ตรวจร่างกายประจำปี
 • 5. Incentive
 • 6. เงินช่วยเหลือมีบุตร
 • 7. เงินค่านั่งเครื่อง (แคชเชียร์)
 • 8. ค่าครองชีพ
 • 9. เงินช่วยเหลือค่าทำศพ
 • 10. ค่ากะ
 • 11. ประกันสุขภาพพนักงาน
 • 12. สวัสดิการอื่นๆตามตำแหน่งงานที่ได้รับมอบหมาย
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไทยมาร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด
40 ถนนรามอินทรา
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
เว็บไซต์: www.thaimartstore.com