บริษัท ไทยมาร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับห้างสรรพสินค้า ประเภทค้าปลีก-ค้าส่ง จำหน่ายสินค้าอุปโภค (Household Product) ในรูปแบบ Modern Trade ซึ่งพร้อมที่จะตอบสนองต่อการใช้ชีวิตของคนไทย ภายใต้แนวคิด "เรายกสำเพ็งมาไว้ที่นี่" ปัจจุบันกำลังขยายสาขาทั่วประเทศ ต้องการบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ รักความก้าวหน้า และต้องการเติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับธุรกิจ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทในตำแหน่งงาน ดังนี้
สวัสดิการ
1. เครื่องแบบพนักงาน 2. เบี้ยขยัน 3. ประกันอุบัติเหตุ 4. ตรวจร่างกายประจำปี 5. Incentive 6. เงินช่วยเหลือมีบุตร 7. เงินค่านั่งเครื่อง (แคชเชียร์) 8. ค่าครองชีพ 9. เงินช่วยเหลือค่าทำศพ 10. ค่ากะ 11. ประกันสุขภาพพนักงาน 12. สวัสดิการอื่นๆตามตำแหน่งงานที่ได้รับมอบหมาย
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไทยมาร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด
40 ถนนรามอินทรา
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
เว็บไซต์: www.thaimartstore.com