บริษัท บี.เอ็ม.ควอลิตี้ฟู้ด จำกัด
บริษัทฯ เปิดกิจการตั้งแต่ พ.ศ.2540 ประกอบธุรกิจด้านผลิตและจำหน่าย อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ เช่นไส้กรอก, แฮม, เบคอน และสินค้าแช่เยือกแข็ง บริษัทฯ ต้องการรับสมัครพนักงานเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - เบี้ยขยัน
  • - ค่าครองชีพ
  • - ประกันชีวิตกลุ่ม
  • - ประกันสุขภาพกลุ่ม
  • - ค่าโทรศัพท์
  • - ค่าคอมมิชชั่น
  • - ค่าอาหาร
  • - ค่าเดินทาง
  • ฯลฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท บี.เอ็ม.ควอลิตี้ฟู้ด จำกัด
25/1 ถ.โสภา
ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
เว็บไซต์: www.bmfood.com
ใช้งานแผนที่