บริษัท บี.เอ็ม.ควอลิตี้ฟู้ด จำกัด
บริษัทฯ เปิดกิจการตั้งแต่ พ.ศ.2540 ประกอบธุรกิจด้านผลิตและจำหน่าย อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ เช่นไส้กรอก, แฮม, เบคอน และสินค้าแช่เยือกแข็ง บริษัทฯ ต้องการรับสมัครพนักงานเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - เบี้ยขยัน - ค่าครองชีพ - ประกันชีวิตกลุ่ม - ประกันสุขภาพกลุ่ม - ค่าโทรศัพท์ - ค่าคอมมิชชั่น - ค่าอาหาร - ค่าเดินทาง ฯลฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท บี.เอ็ม.ควอลิตี้ฟู้ด จำกัด
25/1 ถ.โสภา
ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
เว็บไซต์: www.bmfood.com
ใช้งานแผนที่