วิทยารุ่งเรือง
จำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค ดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549-จนถึงปัจจุบัน
สวัสดิการ
เงินเดือน,ค่าคอมมิสชั่น
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
วิทยารุ่งเรือง
เลขที่ 500 ม.2
ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
ใช้งานแผนที่