บริษัท เอส.เอส.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เป็นบริษัทกฎหมาย รับดำเนินคดีแพ่งและอาญาให้กับสถาบันการเงินชั้นนำ และดำเนินการสืบทรัพย์บังคับคดีให้กับสถาบันการเงินต่าง ๆ เช่น ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
สวัสดิการ
  • ตามกฎหมายแรงงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอส.เอส.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 17 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
วิธีการเดินทาง
  • MRT สถานีสามย่าน
  • รถเมล์สายที่ผ่าน 29, 34, ปอ.529, ปอ.542, ปอ.501, ปอ.113 ปอ.177 ปอ.93