บริษัท เอส.เอส.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เป็นบริษัทกฎหมาย รับดำเนินคดีแพ่งและอาญาให้กับสถาบันการเงินชั้นนำ และดำเนินการสืบทรัพย์บังคับคดีให้กับสถาบันการเงินต่าง ๆ เช่น ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
Benefits
ตามกฎหมายแรงงาน
Contacts
บริษัท เอส.เอส.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 17 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Directions
MRT สถานีสามย่าน รถเมล์สายที่ผ่าน 29, 34, ปอ.529, ปอ.542, ปอ.501, ปอ.113 ปอ.177 ปอ.93