โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียลเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในเมืองพัทยา ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2524 โดย คุณสุรศักดิ์ ยงวัฒนานันท์ ให้บริการกับประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมไปถึงบริษัทประกันและมูลนิธิต่าง ๆ ทั่วโลก มากว่า 29 ปี นับตั้งแต่เปิดดำเนินการมาจนถึงขณะนี้ โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียลให้ความสำคัญกับการจัดหาบริการทางการแพทย์และใส่ใจต่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มาใช้บริการด้วยบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล
328/1 หมู่ 9 20150
เว็บไซต์: www.pattayamemorial.com/th/
ใช้งานแผนที่