บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด
บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฯ รับเหมาก่อสร้างด้านวิศวกรรมโยธา และธรณีเทคนิค โดยเฉพาะงานก่อสร้างอุโมงค์ทั้งในหินแข็งแบบเจาะระเบิดและแบบไม่ใช้วัตถุระเบิด งานก่อสร้างอุโมงค์ดินอ่อน งานเสริมความมั่นคงในอุโมงค์ งานระเบิดหิน งานเสริมเสถียรภาพทางลาด ฯลฯ ทั้งในและต่างประเทศ
สวัสดิการ
  • 1. ประกันสังคม
  • 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • 3. เบี้ยขยัน สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานในประเทศ
  • 4. เงินโบนัสประจำปี
  • 5. ประกันชีวิตกลุ่ม สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานต่างประเทศ
  • 6. ชุดฟอร์มพนักงาน
  • ฯลฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด
292 ม.4 10560
เว็บไซต์: www.righttunnelling.com
ใช้งานแผนที่