บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด
บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฯ รับเหมาก่อสร้างด้านวิศวกรรมโยธา และธรณีเทคนิค โดยเฉพาะงานก่อสร้างอุโมงค์ทั้งในหินแข็งแบบเจาะระเบิดและแบบไม่ใช้วัตถุระเบิด งานก่อสร้างอุโมงค์ดินอ่อน งานเสริมความมั่นคงในอุโมงค์ งานระเบิดหิน งานเสริมเสถียรภาพทางลาด ฯลฯ ทั้งในและต่างประเทศ
สวัสดิการ
1. ประกันสังคม 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3. เบี้ยขยัน สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานในประเทศ 4. เงินโบนัสประจำปี 5. ประกันชีวิตกลุ่ม สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานต่างประเทศ 6. ชุดฟอร์มพนักงาน ฯลฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด
292 ม.4 10560
เว็บไซต์: www.righttunnelling.com
ใช้งานแผนที่