พอลแอนด์โค(ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างไทยกับเยอรมัน ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ประเภทกระดาษ
สวัสดิการ
  • เงินเดือน
  • เบี้ยขยัน
  • ค่าอาหารกลางวัน
  • โบนัส
  • ประกันสังคม
  • เงินฉุกเฉิน
  • เงินสะสม
  • การฝึกอบรม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พอลแอนด์โค (ประเทศไทย) จำกัด
18 หมู่ 4 20150
เว็บไซต์: www.kunertgruppe.com
ใช้งานแผนที่