พอลแอนด์โค(ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างไทยกับเยอรมัน ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ประเภทกระดาษ
สวัสดิการ
เงินเดือน เบี้ยขยัน ค่าอาหารกลางวัน โบนัส ประกันสังคม เงินฉุกเฉิน เงินสะสม การฝึกอบรม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พอลแอนด์โค (ประเทศไทย) จำกัด
18 หมู่ 4 20150
เว็บไซต์: www.kunertgruppe.com
ใช้งานแผนที่