เป็นบริษัทจัดหางาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท จัดหางานอุดร.เอ็น.ที.ยูเนี่ยน จำกัด
599/189-190 หมู่ที่ 2 ถ.รอบเมือง 41000
เว็บไซต์: www.udon-manpower.com
ใช้งานแผนที่