โรงเรียนเอกชนชั้นนำในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 1,000 คน โดยมีหลักสูตรภาษาไทย และEnglish Program (EP) ทั้งนี้โรงเรียนมีความมุ่งมั่นในการเป็นโรงเรียนชั้นนำระดับประเทศเพื่อพัฒนาและปฎิรูปการเรียนรู้ของเยาวชนไทยในระดับเตรียมอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของความเป็นผู้นำและสร้างเยาวชนให้พร้อมก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 และThailland 4.0
สวัสดิการ
- ตามแต่ตกลง - มีบ้านพักครูให้
ติดต่อ
โรงเรียนสาธิตบางนา
103 หมู่ 11 ถ.เทพารักษ์
ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เว็บไซต์: www.satitbangna.ac.th
ใช้งานแผนที่