บริษัท โรงงานลักกี้สตาร์การทอ จำกัด
เป็นผู้ผลิต และ จำหน่าย กระสอบพลาสติกสาน
สวัสดิการ
เบี้ยขยัน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โรงงานลักกี้สตาร์การทอ จำกัด
33/8 ,33/11 หมู่ 4 ถ.เพชรเกษม 73160
เว็บไซต์: www.luckystarweaving.com
ใช้งานแผนที่