บริษัท ลอว์ แอนด์ แฟคตอริ่ง กรุ๊ป จำกัด
เป็นบริษัทกฎหมายรับจ้างว่าความทั่วราชอาณาจักรและดำเนินธุรกิจมากกว่า 10 ปีขึ้นไป และเป็นตัวแทนจำหนายหลอดไฟ LED ของ LED SPECTRUM CO., LTD.
สวัสดิการ
1. ประกันสังคม (ยกเว้น part time) 2. O.T. 3. เบี้ยขยัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ลอว์ แอนด์ แฟคตอริ่ง กรุ๊ป จำกัด
121/2 หมู่ที่ 4 อาคารศรีเจริญชัย ชั้น 7 ห้อง 7H,7I
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ใช้งานแผนที่