เอวอนเป็นผู้นำขายตรงด้านความงามระดับโลก ด้วยรายได้ประจำปีมากกว่า 10 พันล้านเหรียญสหรัฐ เอวอนมีสาขามากกว่า 100 ประเทศทั่วโลกด้วยจำนวนผู้จำหน่ายอิสระมากกว่า 6.5 ล้านคน
สวัสดิการ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล รถรับส่ง และอื่นๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Avon Cosmetic (Thailand) Co., Ltd.
56/8-10 หมู่ที่ 2 ถนนพัฒนาชนบท 3
แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520