บริษัท เจ.เจ.เซ็นเตอร์ ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ หัวมุมถนนกำแพงเพชร 2 เป็นศูนย์การค้า ชื่อ ศูนย์การค้า In square เปิดดำเนินการ ปี 2555
ติดต่อ
บริษัท เจ.เจ.เซ็นเตอร์ จำกัด
223/2 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ
ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เว็บไซต์: www.insquarejj.com
ใช้งานแผนที่