3D - Dsigncenter
เป็นสถาบันการสอนคอมพิวเตอร์ นอกจากมีการสอนเป็นประจำแล้ว ยังมีรับงานนอก อาทิเช่น การรับออกแบบจัดทำเว๊ปไซด์ และการออกแบบรับเหมาะก่อสร้างงาน Booth , Interior , Exterior
สวัสดิการ
หยุดสงกรานต์ และปีใหม่ ยาว 5 วัน ทุกปี ปรับเงินเดือนขึ้นทุกปี 5 - 10%
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
3D - Dsigncenter
บิ๊กซี ลาดพร้าว 10310
เว็บไซต์: www.3d-dsign.com
ใช้งานแผนที่