บริษัท ยูพีเอ็ม พลาสติก (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ยูพีเอ็ม พลาสติก (ประเทศไทย) จำกัด
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลาสติก
สวัสดิการ
  • - เงินเดือน
  • - ค่าอาหาร
  • - ค่าที่พัก
  • - เบี้ยขยัน
  • - อื่นๆ.........
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ยูพีเอ็ม พลาสติก (ประเทศไทย) จำกัด
56/20 หมู่ 20 12120