H5D Co.,Ltd
บริษัทฯ เป็นผู้ส่งออกเครื่องประดับแฟชั่น เปิดดำเนินงานตั้งแต่ปี 2003
สวัสดิการ
- ตามกฎหมายแรงงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
H5D Co.,Ltd
932/9 ถนนนครไชยศรี 10300
เว็บไซต์: highfivejewelry.com
ใช้งานแผนที่