ผลิตตู้ไฟฟ้า
สวัสดิการ
ประกันสังคม, เบิกเงินกลางเดือนได้, มีเบี้ยเลี้ยงกรณีไปต่างจังหวัด, มีโอที
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Mantra Switchgear Co., Ltd.
104/59 ม. 12 10540
เว็บไซต์: www.mantra.co.th
ใช้งานแผนที่