บริษัท ทีม พีวีเค กรุ๊พ จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้าง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ทีม พีวีเค กรุ๊พ จำกัด
5/41 ซอยศรีนครินทร์ 46/1 ( ปราโมทย์ ) ถนนศรีนครินทร์ 10250